Academy partners, s.r.o.
http://www.academypartners.cz
Partner na Vaší straně.
Academy partners spol. s r. o. je PORADENSKOU A KONZULTAČNÍ FIRMOU

Academy Learning - edukační činnost
 
 • Pořádání a programové zajišťování odborných konferencí a seminářů
 • Poradenství v oboru celoživotního vzdělávání
 
Academy Centre
 
 • Propojování akademické sféry s produktivní sférou
 • Poradenská činnost v oblasti získávání zdrojů pro financování projektů akademického sektoru (zdroj EK, soukromé zdroje, granty, přímé investice, PPP)
 • Příprava projektů a podpora při jejich realizaci
 • Partnerství s renomovanými advokátními a poradenskými firmami
 
Academy Business - konzultační činnost
 
 • Příprava projektu včetně zpracování rozborů a analýz
 • Podpora v procesu prosazování, realizace a prezentace projektů
 • Obchodní činnost
 
Na čem stavíme?
 
 • Na spolupráci s předními specialisty v příslušných oborech
 • Na operativním seskupení funkčního erudovaného týmu specialistů k řešení konkrétního zadání
 • Na dlouhodobé spolupráci s mezinárodně renomovanými poradenskými, konzultačními a advokátními firmami